Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Yngre elevers attityder till skolan 2003 - hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan

Attitydundersökning av hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan.

Det främsta syftet med att utöka elevgruppen i Skolverkets attitydundersökning var att få en bild av yngre elevers syn på och upplevelse av skolan samt att kunna jämföra yngre och äldre elevers attityder till skolan. Det övergripande syftet med den återkommande attitydundersökningen är att komplettera Skolverkets nationella uppföljning och utvärdering av svensk grund- och gymnasieskola med information om olika gruppers syn på, upplevelse av och attityder till skolan

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.