Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

TIMSS 2003 - huvudrapport

I denna rapport redovisas resultatet av den internationella jämförande studien TIMSS 2003 (Trends in International Mathematics and Science Study).

TIMSS 2003 är en undersökning av elevers attityder till och kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i skolår 8. Studien genomfördes i 50 länder eller regioner runt om i världen. De svenska resultaten jämförs dels med de internationella, dels med de svenska i den motsvarande undersökningen TIMSS 1995. Bakgrundsfakta om de nationella skolsystemen, den lokala skolan och undervisningen samt eleverna bildar en grund för diskussionen om utfallet av undersökningen.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.