Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

TIMSS 2003 Uppgiftsrapport NO

I denna rapport redovisas de offentliggjorda uppgifterna i naturvetenskapliga ämnen i den jämförande studien TIMSS 2003 ( Trends in International Mathematics andScience Study).

TIMSS är en undersökning av elevers attityder till och kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i skolår 8. Studien genomfördes i 50 länder eller regioner runt om i världen. Uppgifterna är dels av flervalstyp, dels sådana där eleven ska producera egna svar. Uppgifterna presenteras med rättningsanvisningar och svarsfördelning. De svenska resultaten jämförs dels med de internationella resultaten, dels i förekommande fall med de svenska resultaten i den motsvarande undersökningen 1995.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.