Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Pisa 2003 - svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv

I rapporten presenteras resultaten från den internationella studien PISA 2003.

I rapporten presenteras inte bara jämförelser mellan länders resultat i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning utan resultaten analyseras och relateras också till olika grupper av elever, till exempel flickor och pojkar samt elever med utländsk bakgrund. Vidare presenteras bredare aspekter av utbildningsresultat somexempelvis elevers intresse och självuppfattning i matematik samt förhållanden som råder för lärande på skolor och i klassrum. Ett särskilt intresse riktas dessutom mot likvärdighet i de olika ländernas skolsystem. Utifrån ett flertal indikatorer studeras hur det svenska skolsystemet förhåller sig till andra länders system ur ett likvärdighetsperspektiv.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.