Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003

tumnagel

Denna antologi utgör slutpunkten i den serie skrifter Skolverket utgivit från nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03). Skriften innehåller betraktelser över grundskoleämnenas nuläge och framtid författade av de forskare som medverkat i utvärderingsprojektet.

Skriften innehåller betraktelser över grundskoleämnenas nuläge och framtid för fattadeav de forskare som medverkat i utvärderingsprojektet. I antologin ingår dessutom några kortare forskningsbaserade texter om förändringar i samhället och ungdomskulturen samt förändringar av lärarnas arbete och villkor under samma period. Antologin avrundas med ett sammandrag av de diskussioner kring grundskolans framtid som fördes vid den avslutande forskarkonferensen kring utvärderingens resultat våren 2005.

Ladda ner som PDF
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.