Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Med fokus på läsförståelse

tumnagel

En analys av skillnader och likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner.

Är det möjligt att använda sig av de internationella studierna som ett mått på trend i ett nationellt perspektiv? Hur väl stämmer ramverken för de internationella studierna? Riskerar vi att förlora vår nationella särart? Eller bedöms våra elevers resultat på felaktiga grunder? Skiljer sig de nationella målen från det som fångas i de internationella studierna? I den studie som här presenteras har fyra studier analyserats - PIRLS 2001, RL 2001, PISA 2000 och NU-03. Syftet med studien är att undersöka likheter och skillnader mellan å ena sidan ramverken för PISA, PIRLS och RL avseende läsförståelse och å andra sidan kursplanerna i svenska med fokus på läsförståelse. Också uppgifter i de internationella studierna och i NU-03 har studerats och relaterats till kursplanerna.

Ladda ner som PDF (642 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.