Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Med fokus på matematik och naturvetenskap

tumnagel

En analys av skillnader och likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner.

Skolverket har statens uppdrag att följa upp och utvärdera kvalitet och likvärdighet och skolväsendet. Skolverket har också som uppdrag att lämna förslag om åtgärder för att vidmakthålla och stärka uppfyllandet av de nationella målen. Det är då viktigt att skaffa referenspunkter angående skolans måluppfyllelse dels i ett internationellt jämförande perspektiv och dels i ett tidsmässigt trendperspektiv.

Ladda ner som PDF (3698 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.