Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Rätten till utbildning. Om elever som inte går i skolan.

tumnagel

I den här studien redovisas hur många barn som i slutet av förra läsåret inte gick i skolan utan var långvarigt frånvarande utan giltig orsak.

Rapporten finns nu bara i pdf-version. Nyare rapport "Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan" finns. Rapporten belyser också hur kommunernas skolpliktsbevakning går till, vad den långvariga frånvaron kan bero på samt hur kommuner och skolor försöker lösa problemen.Studien baseras dels på en genomgång av forskning och tidigare studier och på information från Skolverkets tillsyn, dels på information som samlats in från kommuner, fristående skolor och föräldrar.Rapporten vänder sig framförallt till politiker och tjänstemän med ansvar för grundskola och till grundskolans rektorer.

Ladda ner som PDF (719 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.