Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Läskompetens i skolår 3 och 4 - en jämförelse mellan 35 länder (Fif nr 21)

tumnagel

År 2001 deltog Sverige tillsammans med 34 andra länder i en jämförande undersökning av läsundervisning och läsresultat för 9-10 år gamla elever. Denna skrift redovisar de första resultaten från denna undersökning.

År 2001 deltog Sverige tillsammans med 34 andra länder i en jämförande undersökning av läsundervisning och läsresultat för 9-10 år gamla elever. Totalt deltog 16 676 elever från skolår 3 och 4 i den svenska delen av undersökningen. I undersökningen fick eleverna göra några olika läsprov, och de fick besvara enkäter med frågor kring läsning, vilket också deras föräldrar, lärare och skolledare gjorde. Denna skrift redovisar de första resultaten från denna undersökning. Resultaten är för Sveriges del mycket intressanta. De svenska eleverna i skolår 4 hade bäst resultat av samtliga deltagande länder! För eleverna i skolår 3 var dock resultaten inte lika framstående. Svenska treor har tidigare fått goda resultat i internationella läsundersökningar, vilket pekar på att läsresultaten kan ha försämrats. En annan undersökning som genomfördes samtidigt pekar i samma riktning. I rapporten redovisas också en lång rad resultat kring elevernas inställning till läsning och deras läsvanor, liksom kring föräldrarnas betydelse för elevernas läsutveckling. Skillnader mellan läsundervisning i Sverige och andra länder beskrivs, och analyser på skolnivå av faktorer som skolklimat och elevers trygghet redovisas.

Ladda ner som PDF (1160 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.