Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Vid sidan av eller mitt i? - om undervisningen för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan

tumnagel

Stödmaterial för skolors och kommuners arbete med sent anlända barn och ungdomar.

Arbetet med sent anlända elever i skolan behöver uppmärksammas i högre utsträckning än vad som skett, både på nationell som lokal nivå. Kunskapen om vilken undervisning eleverna får, hur den organiseras och vilka arbetssätt som tillämpas är generellt sett låg. Myndigheten för skolutveckling har därför under 2004 genomfört en kartläggning av såväl de sent anlända elevernas resultat som kommuners och skolors arbetssätt och organisation. Ett trettiotal kommuner i hela landet har bidragit med sina erfarenheter. Mycket av den kunskap och de lärdomar som dessa kommuner delat med sig av ligger till grund för de slutsatser som presenteras i materialet. Förhoppningen är att dessa erfarenheter ska kunna vara användbara för andra när de planerar utformningen av sitt arbete. Det här stödmaterialet analyserar vad som utmärker god kvalitet för verksamheten och sammanfattar ett antal framgångsfaktorer i arbetet med sent anlända elever. Syftet med boken är att utgöra ett stöd för lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan samt för tjänstemän och politiker i kommuner, i arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten på undervisningen och för att hitta nya och andra sätt att organisera sin verksamhet på. Projektledare och skribent av rapporten har Fredrik Modigh varit. Medverkat i arbetet har också Mai Beijer, Mats Wennerholm och Inger Bergendorff.

Ladda ner som PDF (944 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.