Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Attityder till skolan 1993/94

tumnagel

Rapporten visar attityder till skolan inom områdena förtroende, kvalitet, inflytande och förändring. Allmänhet, föräldrar, elever och lärare har tillfrågats i en skolbildsundersökning från 1993/94.

Rapporten redovisar allmänhetens, föräldrarnas, elevernas och lärarnas attityd till vår svenska skola. Resultaten är grupperade i områdena förtroende, kvalitet, inflytande och förändring. Undersökningen visar att skolan är ett av de samhällsområden som allmänheten har störst förtroende för. Förtroendet för olika beslutsfattare inom skolans värld är dock anmärkningsvärt lågt. Elevernas kritik mot lärarnas förmåga att upprätta förtroendefulla relationer med dem är stark. Däremot får lärarnas arbete med kunskapsöverföring och deras engagemang i sin undervisning bättre betyg av eleverna än de mer sociala och relationsmässiga aspekterna. Allmänheten anser att skolan bäst lyckas med kunskapsförmedling och sämst med sina personlighetsdanande uppgifter som att uppmuntra nyfikenhet och förmågan att ta egna initiativ. För föräldrarnas del är valfriheten och inflytandet viktigt. Lärarna är mest nöjda med sitt inflytande över undervisningssituationen och minst nöjda med inflytandet över förutsättningarna för arbetet. Det finns en mycket positiv attityd bland både elever, föräldrar och lärare till olika former av modernisering av skolan. Eleverna har också en mer positiv attityd till att betyg ska ges oftare än vad lärarna har.

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
126
Best nr
95:136
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.