Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Läsebok på persiska för mellanåldern

Detta är en nyskriven lärobok på persiska för mellanåldern år 4-6 i grundskolan. För texterna svarar erfarna modersmålslärare. Innehåller texter om familjen, skolan, olika yrken, traditionella sagor och musik samt många texter med faktainnehåll.

Denna bok är utarbetad inom de svenska skolmyndigheternas utvecklingsprojekt för modersmålsundervisningen. Den är sammanställd av en grupp erfarna modersmålspedagoger och rikligt illustrerad av en konstnär med kulturkunskap. Boken är avsedd för undervisning enligt målen i grundskolans kursplan för ämnet modersmål - persiska. Primärmålgrupp är elever i år 4-6 men texterna kan även användas vid undervisning av äldre elever. Innehåller förutom vanligen förekommande teman som familjen, skolan, på biblioteket, yrken och arbetsplatser även många texter med faktainnehåll från olika orienteringsämnen: solsystemet, djur och växter, kost och näring, trafik, kläder, stenåldern i Iran m.m. Dessutom ingår sagor från olika klassiska sagoskatter samt texter och dikter som knyter an till årstiderna och årets fester i persisk tradition.

Beställ tryckt version:

Pris
60 kr/st (+porto)
Antal sidor
175
Best nr
U07:170
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.