Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Miro rakkar romani - Lärobok i svensk romani

tumnagel

Vårt språk växer - Lärobok i svensk romani, modersmål för resande i Sverige är avsedd för de barn, ungdomar och vuxna som vill fördjupa sina kunskaper i svensk romani.

Vårt språk växer - Lärobok i svensk romani, modersmål för resande i Sverige är avsedd för de barn, ungdomar och vuxna som vill fördjupa sina kunskaper i svensk romani. Skolmyndigheterna har ett särskilt uppdrag att stödja undervisningen i modersmål för de nationella minoriteterna. Eftersom det råder total brist på material på svensk romani, ville vi gärna hjälpa till att utveckla ett sådant läromedel. Ett nödvändigt led i detta utvecklingsarbete var att komma fram till ett enhetligt sätt när det gäller stavningen (ortografi). Här har vi haft hjälp av forskare och romanitalande med inblick i hur olika varieteter av romani chib stavas i Sverige och andra länder. Från Myndigheten för skolutveckling vill vi understryka, att denna lösning ska ses som ett första försök till en enhetlig ortografi för svensk romani och att vi är öppna för konstruktiva förslag för vidareutveckling av denna. Under arbetets gång har materialet vuxit i omfattning och boken innehåller nu ett basordförråd för olika sammanhang. Vi har lagt ner stor omsorg på att komplettera texterna med bilder som speglar resanderomskt levnadsätt nu och tidigare och vi hoppas att dessa bilder ska locka till många samtal. För att underlätta för dem som vill utöka sitt ordförråd mer systematiskt, har vi kompletterat ordlistan med fler ord inom samma "område". På så sätt kan t.ex. den som läst om svarta långbyxor även hitta orden för andra färger och andra klädesplagg. I ordlistorna kan läsaren söka efter orden både från romani och från svenska och till orden finns uppgift om ordklass. Vi har även gjort enkla listningar på böjningar av personliga pronomen, verb och adjektiv. De ord och uttryck som presenteras här är således inte de enda möjliga, men de är "äkta" i den bemärkelsen, att de faktiskt används eller har använts av tidigare generationer inom en resandesläkt. Ett språk utvecklas om det finns människor som använder det i kommunikation med andra. Vi hoppas att den här boken ska inspirera till samtal om svensk romani och jämförelser mellan den här varianten och andra som används inom andra familjer och grupper.

Ladda ner som PDF (3761 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
60 kr/st (+porto)
Antal sidor
88
Best nr
U07:171
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.