Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

tumnagel

Materialet har fokus på vägledning i vid bemärkelse, dvs all den verksamhet som skolan erbjuder eleverna som förberedelse för framtida val. Materialet ska stimulera till diskussion och dialog mellan politiker, skolledare lärare och vägledare om kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning.

Kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen måste höjas. Eleverna i grundskolan måste göra väl underbyggda val till gymnasieskolan. Utmaningen är ett ökat behov av information och vägledning på grund av utbildningsväsendets komplexitet , arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och internationalisering av arbetslivet. Detta stödmaterial lyfter fram olika perspektiv på frågan, om vad som är kvalitet inom studie- och yrkesvägledning. Omvärldens syn på kvalitet har vi fått belyst genom elva olika intervjuer med forskare, politiker, kommunföreträdare och andra nyckelaktörer. Det finns ett reportage om en grundskola, där lärarna integrerar studie- och yrkesvägledningen i undervisningen, och hela skolan tar ansvar för elevernas framtidsval. Syftet med materialet är att det ska utgöra ett stöd in arbetet med att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledning på kommunal nivå, på verksamhetsnivå och i arbetslaget. Materialet är avsett för förvaltningschefer, rektorer, utvecklingsledare, lärare och studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Alla de som har ett gemensamt ansvar att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen för alla elever i grundskolan.

Ladda ner som PDF (2356 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
106
Best nr
U08:205
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.