Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga föräldrar - Ryska

Broschyren uppdaterades senast 2007. De råd som ges i broschyren bygger på forskningsrönen som fortfarande är aktuella och användbara för alla de som arbetar med flerspråkiga barn/ungdomar.

Observera! På sidan 20 under frågan "Ska mitt barn ha modersmålsstöd i förskolan?" står det om möjligheten för föräldrarna att ansöka om modersmålsstöd i förskolan att "Då kommer en modersmålstränare (som förut kallades hemspråkstränare)". Det stämmer inte med med nuvarande skrivning i Skollag och Läroplan för förskolan.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det är kommunerna eller fristående huvudmän som ansvarar för att förskolan ges förutsättningar att uppfylla skollagen och läroplanens mål.

Skollag (2010:800) 8 kap 10§
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
Läroplan för förskolan, reviderad 2010 (Lpfö98)
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Broschyren är tvåspråkig och ges ut på svenska och 16 språk, däribland ryska.

Ladda ner som PDF (2499 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
15 kr/st (+porto)
Antal sidor
28
Best nr
U06:108
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.