Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Hela livet - 50 år med sex- och samlevnadsundervisning

En antologi kring undervisningen om sexualitet, samlevnad och jämställdhet i skolan.

År 2005 är det femtio år sedan sex- och samlevnadsundervisningen blev obligatorisk i svenska skolor. Regeringen gav i början av 2005 Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att på olika sätt uppmärksamma jubiléet och stimulera till ett ökat kvalitetstänkande kring sex- ochsamlevnadsundervisningen.

Ladda ner som PDF (2612 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
50 kr/st (+porto)
Antal sidor
238
Best nr
U05:099
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.