Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Med annat modersmål

tumnagel

Med annat modersmål - elever i grundskolanoch skolans verksamhet. Rapporten handlar om grundskolans verksamhet för elever med annat modersmål. Närmare en femtedel av eleverna i grundskolan idag har utländsk bakgrund, antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med annat ursprung.

Det stora flertalet lärare i grundskolan idag möter eller kommer att möta elever med annat modersmål i sin undervisning. För skolans del innebär förhållandet med en elevgrupp som i allt högre grad kännetecknas av en mångfald av språkliga och kulturella bakgrunder enutmaning. Det handlar ytterst om att kunna erbjudalikvärdiga möjligheter till utbildning..

Hur möter grundskolan denna utmaning, i vilken grad anpassas undervisningen och vilken undervisning erbjuds elever med annat modersmål, och i vilken form erbjuds den? Vad betyder egentligen ett deltagande i undervisningeni svenska som andraspråk och modersmålför eleverna, och vilka förhållanden har betydelse för hur skolan organiserar undervisningen, eller mer allmänt, vad skolan erbjuder dessa elever?.

Ovan nämnda frågor exemplifierar vad som avhandlasi rapporten. Undersökningen bygger på resultat från en enkät som har ställts till skolledningen på landets grundskolor, intervjuer som har genomförts med rektorer, lärare och elever på totalt 13 skolor i fyra kommuner samt påen uppföljning av elever i grundskolans årskurs 3 till 9.

Ladda ner som PDF (372 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
60 kr/st (+porto)
Antal sidor
82
Best nr
08:1061
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.