Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

TIMSS 2007 - Uppgifter i naturvetenskap, årskurs 4.

tumnagel

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersöker eleverskunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8.I denna rapport redovisas de offentliggjorda uppgifterna i naturvetenskap årskurs 4 iden internationella jämförande studien TIMSS 2007.

Varje innehållsligt område inleds med en beskrivning av vad som mäts enligt TIMSSramverk. Uppgifterna i TIMSS är dels av flervalstyp och dels sådana där eleverna skakonstruera egna svar. Uppgifterna presenteras med rättningsanvisningar och svarsfördelning.De svenska resultaten jämförs med genomsnittet för de EU/OECD-länder som deltagit i undersökningen i årskurs 4.

Ladda ner som PDF (6193 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.