Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever i gymnasieskolan 2008/09

I promemorian finns en beskrivning av Skolverkets statistik om elever i gymnasieskolan läsåret 2008/09.

Elevantalet i gymnasieskolan når sin kulmen och aldrig tidigare har så många gått i gymnasieskolan. Nuvarande läsår finns drygt 396 000 elever i gymnasieskolan jämfört med för fem år sedan då antalet var cirka 334 000. Men enligt prognosen kommer elevkullarna att bli mindre redan nästa läsår och 2016 kommer antalet gymnasieelever vara omkring 100 000 färre jämfört med idag. I takt med elevökningen i gymnasieskolan har också antalet skolor expanderat och då främst fristående skolor.

Ladda ner som PDF (127 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.