Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

tumnagel

OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt. Läs mer om ändringen i diskrimineringslagen i länken nedan.

I denna rapport redovisas den första delen av regeringsuppdraget om diskriminering. Den omfattar en undersökning om barns, elevers och studerandes uppfattningar om och upplevelser av situationer där diskriminering och trakasserier förekommer i förskolan, grundskolan, obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan, särvux och gymnasieskolan samt i den kommunala vuxenutbildningen/SFI. De övriga delarna i detta regeringsuppdrag finns redovisade dels i Skolverkets rapport "Tillgänglighet till skolors lokaler och valfrihet för elever med funktionsnedsättning", dels i Skolverkets rapport "Barn- och elevskyddslagen i praktiken. Förskolors, skolors och vuxenutbildningens tillämpning av lagen"

Ladda ner som PDF (3112 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
65 kr/st (+porto)
Antal sidor
111
Best nr
09:1097
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.