Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning

Redovisning av uppdraget att utveckla en modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning, regeringsbeslut 2009-01-22, U2009/149/G

Redovisningen innehåller en beskrivning av en ämnesplanestruktur för gymnasieskolans samtliga ämnen.
Skolverket redovisar också exempel på hur innehållet i det gymnasiegemensamma ämnet matematik kan variera och anpassas till de mål som finns för respektive utbildning.
För ämnet samhällskunskap redovisas hur gymnasiegemensamma kurser med olika omfattning kan utformas. Skolverket anger dessutom vad som ska gälla för den elev som vill välja ytterligare kurser i ämnena matematik och samhällskunskap.
I redovisningen beaktar Skolverket även den föreslagna ämnesplanestrukturen ur ett vuxenperspektiv. Slutligen redovisas ämnesplaneexempel för ämnena svenska, matematik, samhällskunskap, personbilsteknik, handel samt hälsa, vård och omsorg.

Ladda ner som PDF (321 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.