Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappolitiken

Redovisning av uppdraget inom det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappolitiken

Skolverket har ett samlat ansvar för handikappolitiken inom skolsektorn och har av detta skäl valt att i rapporten samla de insatser som genomförts enligt den av regeringen beslutade handlingsplanen för skolsektorn. Därvid har de två andra myndigheterna på skolområdet, Skolinspektionen respektive Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ombetts att redovisa sin syn på uppdragets tredje del, dvs. en bedömning av fortsatt behov och prioritering av insatser. Dessa bifogas som särskilda skrivelser från respektive myndighet.

Ladda ner som PDF (398 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.