Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Påbyggnadsutbildningar med statsbidrag 2008

Redovisning av uppdraget om kommenterad statistik för statligt finansierade påbyggnadsutbildningar

Av redogörelsen framgår bl.a. hur bidrag har fördelats till olika huvudmän, vilka utbildningar som erhållit statsbidrag, storleken på bidraget samt antalet platser och deltagare. Alla uppgifter om elever är fördelade på ålder och kön.

I föreliggande rapport redovisas statistik över fördelade och nyttjade utbildningsplatser 2005 – 2008, statistik och statsbidrag avseende studerande som påbörjade sin utbildning under 2008.

Ladda ner som PDF (362 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.