Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Förslag på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och utformas

Redovisning av uppdraget om hur det nationella provsystemet bör utformas och utvecklas. Skolverket föreslår också att Skolverket får i uppdrag att ta fram bedömningsmaterial i något eller några av ämnena bild, musik, slöjd och idrott och hälsa.

Skolverket har gjort en genomgång och analys av ett antal frågeställningar genom möten med olika experter och sakkunniga. Nedan följer en sammanställning med förslag som riktar sig till regeringen och förslag som Skolverket avser arbeta vidare med.

Skolverket föreslår regeringen att

 • Skolverket får i uppdrag att ta fram bedömningsmaterial i något eller några av ämnena bild, musik, slöjd och idrott och hälsa. I ett första skede bör detta ske för grundskolan. Kostnaden beräknas till ca 2 miljoner kronor per ämne.
 • tillåta att vissa delprov kan genomföras på hösten i årskurs 9. Detta kräver en ändring i nuvarande grundskoleförordning.
 • anslå särskilda medel för att utveckla ett datorbaserat bedömningssystem med tillhörande material. Skolverket föreslår att 6 miljoner årligen 2010-2012 avsätts.
 • anslå särskilda medel att vidareutveckla bedömningsstöd för särskolans olika skolformer med 6 miljoner kronor per år under perioden 2010-2012.
 • anslå särskilda medel att utveckla bedömningsstöd för teckenspråk för elever med dövhet eller hörselskada. Kostnaderna bedöms årligen bli 1,5-2 miljoner kronor.
 • överväga om sambedömning av nationella prov bör regleras.
Skolverket vill även uppmärksamma regeringen på att
 • Skolverket eventuellt inte kommer att kunna använda befintligt bemyndigande i sfi-förordningen för att föreskriva att endast datorbaserade nationella slutprov ska användas i sfi.

Skolverket avser att

 • i framtiden internt använda beteckningen Nationellt system för kunskapsbedömning för att bättre synliggöra olika bedömningsformer.
 • i samband med nya kursplaner och kunskapskrav se över om informationen från de avslutande nationella proven till sitt innehåll kan bli mer framåtsyftande och på så sätt bättre stödja elevens fortsatta kunskapsutveckling.
 • revidera och justera befintligt material i det nuvarande provsystemet när en ny betygsskala införs.
 • i en mindre försöksverksamhet pröva möjligheten att i grundskolan genomföra två delprov i ett ämne samma dag.
 • i samband med revideringen av gymnasieskolan ta fram förslag till antalet prov, deras utformning samt för vilka kurser nationella prov bör finnas.
 • intensifiera arbetet med provens stabilitet över tid och utreda hur detta bör göras samt om det är möjligt att därmed bättre beskriva elevers kunskapsutveckling över tid.
 • göra en genomgång som beskriver för- och nackdelar med de resultatmått som finns samt vilka eventuellt nya mått som bör introduceras i Skolverkets databas SIRIS.
 • ta fram material för bedömarträning inför införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6.
Ladda ner som PDF (172 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.