Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utveckling av kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen

Redovisning av uppdrag om att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledning (U2006/5687/S)

Regeringsuppdraget att stödja kvalitetshöjning inom studie- och yrkesvägledning (U2006/5687/S) har utgångspunkter i lägesbeskrivningar av brister och utvecklingsområden som gjorts i dels Skolverkets utvärdering av studie- och yrkesvägledning i det offentliga skolväsendet, dels regeringsskrivelsen om kvalitet och samverkan - om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (skr.2005/06:151)

Arbetet pågick under åren 2007 och 2008 och avsåg i huvudsak grundskolan och elevernas val till gymnasieskolan. En mindre del av uppdraget avsåg gymnasiesärskolan och särvux och de studerandes övergång till arbetsliv och vuxenliv. Erfarenheterna skulle även spridas till gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Ladda ner som PDF (313 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.