Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?

tumnagel

Med knappa resurser är det ännu viktigare med en medveten resursfördelning och resursanvändning. Resultaten i den här studien tyder på bristande styrning och egenkontroll på många håll.

Det är kommunpolitiker i fullmäktige och i barn och utbildningsnämnder (motsvarande) som styr över vilka resurser som avsätts och hur de fördelas till verksamheter och enheter och det är nödvändigt att de skaffar sig underlag för sin styrning. Resultaten i den här studien tyder påbristande styrning och egenkontroll på många håll. Många kommuner har inte tagit reda på hur resurserna används och man har inte en modell för resursfördelningen grundad i uppföljnings- och utvärderingsresultat. Resultaten tyder också på att resurser inte differentieras tillräckligt mycket med tanke på de stora skillnader som finns i förskolors och skolors förutsättningar för sin verksamhet.

Syftet med studien är att väcka debatt om fördelningsproblematiken och stimulera till en uppföljning och utvärdering som gör det möjligt att värdera om tillräcklig hänsyn tas till förutsättningar och behov.

Ladda ner som PDF (1374 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
60 kr/st (+porto)
Antal sidor
112
Best nr
09:1107
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.