Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om Kunskapsbedömning i särskola och särvux

Redovisning av uppdraget Kunskapsbedömning i särskola och särvux givet i särskild ordning för budgetåret 2008/2009.

Redovisningen innehåller en presentation av Skolverkets genomförda insatser för uppdrag U2008/1230/S.

Myndigheten för skolutveckling och Skolverket har definierat fyra områden för uppdraget. Inom ramen för uppdraget har ett stödmaterial och en litteraturöversikt tagits fram. Webbfilmer som lärande exempel har lagts ut på Skolverkets hemsida och högskolekurser erbjuds inom ramen för lärarlyftet.

Redovisningen innehåller även förslag till fortsatta insatser i form av implementeringskonferenser för pedagoger samt ett förslag om stöd genom ett nationellt provsystem för kunskapsbedömning även för särskola och särvux.

Ladda ner som PDF (92 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.