Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Tabeller för officiell statistik över deltagare i svenskundervisning för invandrare

Redovisning av uppdraget att ta fram tabeller för officiell statistik över deltagare i svenskundervisning för invandrare.

Hösten 2008 redovisade Skolverket regeringsuppdraget om vilka åtgärder som gjorts för att förbättra statistiken avseende sfi. Redovisningen innehöll bland annat ett förslag på ett nytt tabellverk.

Skolverket redovisar i denna rapport ett urval av dessa tabeller. De nya tabellerna innehåller de senaste tillgängliga uppgifterna dvs. fram till och med läsåret 2007/08. Rapporten presenterar ett underlag till tabeller för officiell statistik på riksnivå. Skolverket kommer i samband med nästa reguljära publicering att redovisa nya tabeller även på läns- och kommunnivå. I samband med denna publicering kommer de nya tabellerna att redovisas i excel-format på Skolverkets webbplats.

Det tabellverk som redovisas i detta uppdrag har förändrats på några punkter jäm-fört med det tabellverk som Skolverket tidigare föreslagit. Antalet tabeller har reducerats och det har också tillkommit en mer detaljerad könsuppdelning.

Ladda ner som PDF (247 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.