Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Nationella prov i årskurs 3

Redovisning av uppdraget om nationella prov i årskurs 3 givet i särskild ordning för budgetåret 2006

I november 2006 gav regeringen i uppdrag åt Skolverket att föreslå mål att uppnå i svenska och matematik för årskurs 3, senare även i svenska som andraspråk. Skolverket har tidigare redovisat denna del av uppdraget med förslag till mål att uppnå för ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.
I ett andra steg skulle Skolverket utforma nationella prov i dessa ämnen till vårterminen 2009. Denna del av uppdraget redovisas i denna rapport. Skolverket genomförde även en nationell utvärdering av elevernas måluppfyllelse i samband med att de nationella proven användes vårterminen 2009. Denna utvärdering redovisas vid ett senare tillfälle. De nationella ämnesproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 har genomförts i en utprövningsomgång under perioden 16 mars – 15 maj 2009.

Ladda ner som PDF (109 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.