Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan - slutrapport

Redovisning av uppdraget "Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan".

Skolverkets förslag till läroplansförändringar har tagits fram i nära samarbete med ämnesdidaktisk expertis. Förslagen bygger på aktuell forskning om hur små barn lär och utvecklas. Utgångspunkten har varit den barnsyn och de pedagogiska principersom formuleras i förskolans läroplan.

Enligt regeringsuppdraget ska Skolverket föreslå förtydliganden och kompletteringar av målen för språk och matematik i syfte att förstärka det pedagogiska arbetet.Skolverket föreslår såväl nya mål som att en del av de nuvarande målen skrivs omoch kompletteras. I regeringsuppdraget nämns att förskolan kan stimulera intressetför naturvetenskap och teknik. Skolverket föreslår att målen också för dessa områdenförtydligas och kompletteras. Den stora betydelse som lek och skapande har för barns utveckling och lärande motiverar att mål formuleras och förtydligas även för dessa områden. Skolverket föreslår även förändringar som gäller indelning av målen i målområden.

Ladda ner som PDF (281 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.