Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Insatser inom yrkesvux 2009

Redovisning av regeringsuppdrag att förebereda och genomföra insatser inom yrkesvux (U2008/8186/SV)

Skolverket fick den 11 december 2008 regeringens uppdrag att förbereda informationsinsatser och handläggning av ansökningar från kommuner eller kommuner i samverkan. Skolverket skulle även medverka till en anpassning av kurser inom det svenska språket i samband med yrkesutbildning för studerande som inte har svenska som modersmål. I uppdraget ingick även att genomföra uppföljnings- och utvärderingsinsatser samt bedöma den fortsatta utvecklingen av satsningen.

Av bifogad rapport framgår hur Skolverket hittills har arbetat med uppdraget. Rapporten ger även en lägesbild över skillnader och likheter i kommunernas arbete med yrkesvux. Det kommer att krävas mer insatser på kommunal nivå inom uppföljningsområdet för att påvisa vilka insatser som behöver genomföras för att skapa en likvärdig gymnasial yrkesutbildning över landet.

Ladda ner som PDF (124 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.