Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

Redovisning av uppdraget att redovisa omfattningen av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning och hur statsbidraget har använts

Regeringen beslutade i december 2007 att inleda en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Skolverket fick i uppdrag att utforma kursplaner till försöksverksamheten och att betala ut statsbidraget. Myndigheten för skolutveckling fick i uppdrag att fördela och besluta om antalet platser. I samband med att Myndigheten för skolutveckling upphörde den 1 oktober 2008 fick Skolverket även i uppdrag att administrera och att besluta om fördelning av antalet platser samt att följa upp omfattningen och användningen av statsbidraget. För varje elev som deltar i lärlingsutbildning utbetalas ett statsbidrag på 25 000 kronor per elev och läsår till skolhuvudmannen. I denna PM redogörs omfattningen av den gymnasiala lärlingsförsöksverksamheten och vad huvudmännen har använt statsbidraget till under läsåret 2008/09.

Ladda ner som PDF (240 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.