Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, 2009

tumnagel

Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Statistik om barn/elever, personal/lärare, kostnader och i vissa fall utbildningsresultat för verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde.

I Beskrivande data ges en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporten redovisar uppgifter om barn, elever, lärare, övrig personal, kostnader och utbildningsresultat. Uppgifterna presenteras avsnittsvis per verksamhetsform och baserar sig på Skolverkets officiella statistik. Det görs även jämförelser över tid. Dessutom ingår det avsnitt om svensk utbildning i utlandet och internationella jämförelser. Rapporten har getts ut årligen sedan 1992. Från och med 2009 ingår ett fördjupningskapitel i Beskrivande data. I årets rapport fokuserar avsnittet på betygsutvecklingen i grundskola, gymnasieskola och komvux under tio år. Nytt är även att tidsperspektivet har förlängts genom tioåriga tidsserier samt att könsskillnader visas på ett tydligare sätt. Hur är verksamheten organiserad, vad kostar den och vilka resultat uppnås?

Ladda ner som PDF (6560 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.