Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Naturorienterande ämnen i årskurs 4. En analys av lärares och elevers uppfattningar om ämnesinnehåll och undervisning i TIMSS 2007.

tumnagel

En fördjupning till rapport 323 2008 som visar lärares och elevers uppfattning av, och attityder till, NO-ämnena.

I rapporten analyseras lärares och elevers uppfattningar om ämnesinnehåll och undervisning i de naturorienterande ämnena i årskurs 4. Frågeställningar som belyses är hur de svenska kursplanerna fungerar som riktlinjer för undervisningen när det gäller innehåll och arbetssätt. Hur mycket tid som läggs på NO-undervisningen, vilka områden inom NO som ägnas störst uppmärksamhet och vilka arbetssätt man använder sig av undersöks också, liksom hur väl förberedda lärarna känner sig att undervisa i de olika ämnesområdena inom NO.

Ladda ner som PDF (2134 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.