Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Samstämmighet i TIMSS Advanced 2008

tumnagel

Fördjupningsstudie till rapport 336 som undersöker om svenska styrdokument överensstämmer med de kunskaper som mäts i TIMSS Advanced 2008.

Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2008? Den frågeställningen försöker denna rapport svara på. En viktig utgångspunkt för tolkning och analys av resultaten är att veta i vilken utsträckning svenska elever får lära sig det som mäts i den internationella jämförelsen.Svaret på frågan är ja, svenska kursplaner täcker in de områden som mäts i TIMSS Advanced 2008. Fördjupningsstudien ger underlag för diskussion om hur kursplaner bör se ut.

Ladda ner som PDF (2403 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.