Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

TIMSS Advanced 2008. Uppgifter i matematik årskurs 3 gymnasiet.

tumnagel

Uppgiftsrapport till TIMSS Advanced 2008, huvudrapport 336. Redovisar de offentliggjorda provuppgifterna i matematik.

I denna rapport redovisas de offentliggjorda provuppgifterna i matematik i den internationella jämförande studien TIMSS Advanced 2008.TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersöker elevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista årskurs. Utöver proven där elever kunskaper mäts samlas en mängd annan information in t.ex. omnationella policyn och mål (nationell enkät), organisation och undervisning (skol- ochlärarenkäter) och elevers attityder (elevenkäter). Studien möjliggör jämförelser mellan länder och ger också information om förändringar i kunskap över tid inom de områdenundersökningen mäter. TIMSS Advanced 2008 genomfördes i tio länder.I rapporten inleds varje innehållsligt område i matematiken med en beskrivning av vadsom mäts i proven enligt ramverket för TIMSS Advanced 2008. Uppgifterna är dels avflervalstyp och dels sådana där eleverna ska konstruera egna svar. Uppgifterna presenterasmed rättningsanvisningar och svarsfördelning.

Ladda ner som PDF (3610 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.