Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Resultat från ämnesproven i årskurs 5 vårterminen 2009

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om resultaten av ämnesproven årskurs 5

Resultaten från ämnesproven i årskurs 5 har för första gången samlats in från samtliga skolor med elever i årskursen. Svårast av ämnesproven var delprov B i matematik, ”förståelsen av längd, area och skala”. Där uppnådde 86 procent av eleverna kravnivån. Av eleverna som gjorde provet i svenska, lyckades 97 procent uppnå kravnivån i delprov E.

Ladda ner som PDF (99 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.