Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Hur förstår elever centrala begrepp inom matematiken? En fördjupningsstudie över hur elever löst frisläppta uppgifter.

tumnagel

Djupanalysen visar att svenska gymnasieelever inte behärskar uppnåendemålen i C-, D- eller E-kursen.

Djupanalys av resultaten i den internationella jämförande studien TIMSS Advanced 2008, rapport 336. I analysen identifierar forskaren Per-Olof Bentley tre orsaker till att majoriteten av svenska gymnasielever inte uppnår målen i C-, D- eller E-kursen: eleverna har med sig sämre matematikkunskaper från grundskolan än tidigare. Skillnaden motsvarar ungefär ett års matematikstudier och det finns inte möjligheter att repetera eller ta igen de studierna under gymnasietiden.

Matematikundervisningen är också alldeles för inriktad på lösningsprocedurer. Eleverna lär sig att göra beräkningar men de har ingen begreppslig förankring och lär sig inte att förstå hur de olika momenten i matematiken bygger på varandra. Utan en begreppslig förankring får eleverna svårt att lösa uppgifter i obekanta situationer.

Forskningen kommer också fram till att undervisningsuppehållen i den svenska matematikundervisningen inverkar negativt på elevernas resultat, det kan vara ända upp till ett års uppehåll mellan de olika matematikkurserna. Matematik är ett ämne som är mer känsligt för glömska än andra ämnen och framför allt gäller det procedurellt inlärd kunskap.

Ladda ner som PDF (1383 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.