Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007

tumnagel

En jämförande analys av elevernas taluppfattning och kunskaper i aritmetik, geometri och algebra i Sverige, Hong Kong och Taiwa.

I samband med att resultaten från TIMSS 2007 presenterades sammanställde Skolverket en deskriptiv nationell rapport, rapport 323, och samtidigt publicerades en djupanalys av svenska elevers matematikkunskaper.

Denna rapport är ytterligare en fördjupning av de resultat som framkommer i TIMSS 2007. Rapporten är i första hand skriven för lärarutbildare och lärare. I rapporten analyseras data från TIMSS 2007 och motsvarande uppgifter i TIMSS 2003 samt även några uppgifter från de nationella proven i årskurs 9.

Svenska elevers resultatmönster jämförs med resultatmönstren hos eleverna i några av de asiatiska länder som nått mycket goda resultat på TIMSS kunskapsprov, Hong Kong och Taiwan. I rapporten behandlas de matematiska områdena aritmetik och taluppfattning (tal i bråkform och proportionalitet), geometri (areabegreppet) och algebra (variabelbegreppet).

Ladda ner som PDF (807 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.