Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Försöksverksamhet med sfi-bonus 2010

Delredovisning avseende antalet studerande som hittills har erhållit sfi-bonus samt hur Skolverkets arbete med uppdraget har fortskridit.

Regeringen gav den 7 maj 2009 Skolverket i uppdrag att förbereda försöksverksamhet med sfi-bonus. I uppdraget ingår att utforma informationsmaterial till studerande inom sfi samt att informera deltagande försökskommuner om försöksverksamheten, bland annat genom att anordna en konferens.
Skolverket har även fått i uppdrag att inrätta en informationsdatabas för att förhindra att bonus utbetalas felaktigt och för att underlätta kommunernas handläggning av bonusärenden.
Vidare ska Skolverket ersätta försökskommunerna för utbetald bonus, kostnader för administration och arbetsgivaravgifter.

Lagen om försöksverksamhet med sfi-bonus trädde i kraft den 1 oktober 2009.

Ladda ner som PDF (93 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.