Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Implementering av skolreformer

Redovisning av uppdrag till Statens skolverk avseende implementering av skolreformer m.m. givet i särskild ordning för budgetåren 2010-2012

Under 2010 - 2012 har Skolverket regeringens uppdrag att genomföra implementeringsinsatser omfattande läroplan, nya kursplaner och kunskapskrav inom grundskolan och motsvarande skolformer, den reformerade gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen, den nya betygsskalan, förändringar av förskolans läroplan samt den nya skollagen.

Denna redovisning innehåller en plan och kostnadsberäkning för implementeringsarbetet som ska göra de kommande reformerna inom skolområdet kända och väl förankrade hos de olika målgrupperna.

Ladda ner som PDF (92 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.