Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi)

Redovisning av regeringsuppdraget (U2008/1045/SV) om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare givet i särskild ordning

Uppdraget innehåller tre huvuddelar. Skolverket ska

 • ta fram nya kursplaner för sfi
 • utveckla nya nationella slutprov för B-kursen på studieväg 1, för C-kursen på studieväg 2 och för D-kursen på studieväg 3. De nya proven ska baseras på it-lösningar.
 • samla in ett urval av provresultaten för uppföljning och analys på nationell nivå. Skolverket ska lämna förslag på hur uppföljningen bör utformas.
Den del i uppdraget som rör mål redovisades den 26 maj 2008. Enligt uppdraget om mål på varje studieväg skulle Skolverket se över och konkretisera det övergripande målet för sfi samt målen för de fyra kurserna i kursplanen. Ladda ner som PDF (102 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.