Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppgifter i naturvetenskap i PISA 2006

I denna rapport presenteras de 26 uppgifter i naturvetenskap från huvudundersökningen 2006 som är offentliggjorda.

Till varje uppgift finns information om uppgiften. Vilka kompetenser den anses mäta, vilket innehåll den har, vilket sammanhang, svårighetsgrad samt lösningsfrekvens i Sverige för pojkar och flickor och i OECD.

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. I PISA mäts kunskaper och färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. Stor vikt läggs i PISA vid elevernas förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem. År 2003 gjordes den tredje datainsamlingen i PISA, med fokus på 15-åringars kunskaper i naturvetenskap. Syftet med rapporten är tvåfaldigt. Dels ger uppgifterna en inblick i vad som studerats i PISA och dels kan materialet användas för att ge en bild av de egna elevernas eller elevgruppernas kunskaper i naturvetenskap i relation till ett riksrepresentativt urval av 15-åriga svenska elever, eller för motsvarande grupp elever från hela OECD. Utöver en generell jämförelse kan användning av uppgifterna i diagnostiskt syfte ge värdefull information om elevers svaga och starka områden inom olika områden i naturvetenskap.

Ladda ner som PDF (596 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.