Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppgifter i läsning i PISA 2000

I denna rapport presenteras 9 frisläppta texter med 38 tillhörande uppgifter av totalt 37 texter med 141 uppgifter sammantaget.

År 2000 gjordes den första datainsamlingen i OECDs studie PISA 2000 (Programme forInternational Student Assessment) med fokus på 15-åringars läsförståelse. Kopieringsunderlag föruppgifterna finns att tillgå i webbrapporten: "Frisläppta uppgifter i läsning. Elevhäfte med fri kopieringsrätt" på Skolverkets hemsida www.skolverket.se. Syftet med föreliggande rapport är tvåfaldigt. Dels ger uppgifterna en inblick i vad som studerats i PISA, dels kan materialet användas för att ge en bild av de egna elevernas ellerelevgruppernas läsförståelse i relation till ett riksrepresentativt urval av 15-åriga svenskaelever, eller, om så önskas, för motsvarande grupp elever från hela OECD. Utöver en generelljämförelse kan användning av uppgifterna i diagnostiskt syfte ge värdefull information omelevers starka och svaga sidor med avseende på olika lässtrategier.

Ladda ner som PDF (415 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.