Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik

Redovisning av regeringsupprag om att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik (U2005/8130/S)

Regeringen gav den 17 november 2005 dåvarande Myndigheten för skolutveckling (MSU) i uppdrag att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik.

Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 innebärande att myndigheten ska redovisa särskilt hur arbetet med en nationell strategigrupp för samordning av olika aktörers insatser framskrider och hur arbetet med internationella tävlingar genomförs.

Uppdraget utökades 2008 till att omfatta stöd till ett projekt för samverkan mellan näringslivet och skolan inom området samt stöd till fortsatt utveckling av projektet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) som drivs av Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.

I bilagd rapport redovisas de insatser som har gjorts inom ramen för uppdraget samt hur arbetet med internationella tävlingar i teknik, naturvetenskap och matematik genomförts.

Ladda ner som PDF (180 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.