Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Yrkesvux - andra halvåret 2009

Redovisning av uppdrag att förbereda och genomföra insatser inom yrkesvux

Regeringen beslöt den 11 december 2008 (U2008/8186/SV) att ge Skolverket i uppdrag att förbereda informationsinsatser och handläggning av ansökningar från kommuner eller kommuner i samverkan som ville delta i satsningen på yrkesvux.

Skolverket skulle även medverka till en anpassning av kurser i svenska i samband med yrkesutbildning för studerande som inte har svenska som modersmål. I uppdraget ingick även att genomföra uppföljnings- och utvärderingsinsatser samt att bedöma den fortsatta utvecklingen av satsningen.

Av uppdraget framgick att Skolverket skulle lämna rapport den 1 oktober 2009 för verksamhet det första halvåret samt den 1 april 2010 för verksamhet under andra halvåret 2009

Ladda ner som PDF (224 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.