Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Riksprislistan och landstingens kostnader för naturbruksprogrammen

Delredovisning av uppdrag om analys av införandet av de nya reglerna för ersättning till fristående gymnasieskolor enligt riksprislistan (U2010/432/G).

Uppdraget består i att beskriva konsekvenserna av att landstingens kostnader för naturbruksprogrammet inte ingår i underlaget för riksprislistan. I redovisningen ska ingå förslag till hur en insamling av dessa uppgifter skulle kunna göras, så att samtliga offentliga huvudmäns budgeterade kostnader för naturbruksprogrammet kan ligga till grund för fastställandet av riksprislistan.

Uppdraget har genomförts dels genom en analys av de ekonomiska konsekvenserna av att inkludera landstingens kostnader, dels genom en utredning om de juridiska möjligheterna att samla in uppgifter från landstingen.

Myndigheten har beräknat ett rikspris som inkluderar landstingens kostnader för naturbruksprogrammet. Beräkningen har utgått ifrån landstingens budgeterade interkommunala ersättning för 2010. Utifrån denna beräkning kan myndigheten konstatera att en konsekvens av att landstingens kostnader inte är med i underlaget är att rikspriset blir cirka åtta procent lägre.

Myndigheten bedömer också att om regeringen anser att landstingens budgeterade kostnader ska samlas in så krävs en ändring i förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet. Rapporten innehåller förslag till hur en sådan ändring kan utformas.

Ladda ner som PDF (135 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.