Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Utveckling och insatser på skolområdet med relevans för hälsan

Redovisning av uppdraget att rapportera till Statens folkhälsoinstitut inför dess arbete med en folkhälsopolitisk rapport, givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåren 2009 och 2010

Skolverket har haft i uppdrag att inför Statens folkhälsoinstituts arbete med en folkhälsopolitisk rapport rapportera om utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet, bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen.
Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med institutet. Utgångspunkten ska vara institutets och Skolverkets tidigare arbete med att utveckla bestämningsfaktorer för hälsan.

Ladda ner som PDF (393 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.