Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skolverkets strategi för målgruppsundersökningar

Redovisning av uppdraget Skolverkets strategi för målgruppsundersökningar givet i regleringsbrev för budgetåret 2010

I syfte att utveckla verksamheten arbetar Skolverket med olika typer av undersökningar för att fånga synpunkter och erfarenheter från målgrupperna. En form av målgruppsundersökningar som Skolverket använder görs i genomförandefasen av ett projekt eller regeringsuppdrag, där myndigheten genom ett öppet arbetssätt kvalitetssäkrar olika insatser innan färdigställandet. Den andra typen av målgruppsundersökningar är effektuppföljningar och effektutvärderingar som också syftar till att utveckla verksamheten. Skillnaden är att undersökningen då görs efter genomförd insats.

Ladda ner som PDF (100 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.