Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Entreprenörskap i skolan - en kartläggning

tumnagel

Skolverket har, under hösten 2009, ställt frågor till samtliga huvudmän om det arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som pågår i grund- och gymnasieskolan.

Arbetet kring entreprenörskap i skolan handlar mycket om att utveckla elevernas nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga men också om att stödja speciella förmågor som krävs för att starta och driva företag. För det entreprenöriella lärandet i alla åldrar, från förskola till vuxenutbildning, är det viktigt med inre drivkrafter och motivation.Skolverket har, under hösten 2009, ställt frågor till samtliga huvudmän om det arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som pågår i grund- och gymnasieskolan. Företrädarna för Nuteks regionala entreprenörskapssatsning i sex pilotlän har också tillfrågats.Denna kartläggning redovisar och analyserar arbetet med entreprenörskap i skolan fram till och med 2009.Ur kartläggningen framkommer att ungefär hälften av skolorna i Sverige känner till begreppet. Mellan kommunala och fristående skolor finns skillnader i hur verksamheterna arbetar och hur långt skolorna har kommit i sitt arbete med entreprenörskap. Även de regionala skillnaderna är stora.

Ladda ner som PDF (828 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.